Siltatyypit

Sillat voidaan ryhmitellä eri tavoilla.
Yksi peruste on rakennusaine: puu-, kivi-, betoni- ja terässillat.
Monipuolisempi ja mielenkiintoisempi tapa on ryhmitellä sillat kantavan perusratkaisunsa mukaan.
Sen perusteella määräytyy myös sillan ulkonäkö ja rakennusaine.
Kaikki sillat eivät kuitenkaan edusta vain yhtä rakennetyyppiä, vaan sillan eri osissa voidaan käyttää erilaisia ratkaisuja.
Ryhmittely on tehty sillan pääjänteen rakennetyypin mukaan.
Kuvat toimivat linkkeinä kunkin siltatyypin sivulle.

Palkkisilta AnsassiltaRistikkosilta kaarisilta

Kehäsilta RiippusiltaVinoköysisilta Erikoissilta