Siltoja vesistöittäin

Sillat on esitelty vesistöalueittain:
Jokien ja järvien sillat: Veden virtaussuunnassa ylävirralta alavirtaan.
Rannikon ja saariston sillat: Suomenlahdelta idästä länteen Saaristomerelle ja Pohjanlahdelle pohjoiseen.

Aurajoen vesistö

Tuomaansilta - Auransilta - Myllysilta

Halikonjoen vesistö

 Halikon vanha silta

Karjaanjoen vesistö

Hiidenveden silta - Åminnen rautatiesilta 

Kokemäenjoen vesistö

Vanajavesi

 Sääksmäen silta

Kymijoen vesistö

Päijänne

 Ylistön silta - Kuokkalan silta - Äijälänsalmen vanha silta - Kärkisten silta - Vuoksensalmen silta - Karinsalmen silta - Vääksyn kanavan läppäsilta

Mäntyharjun reitti

Vihantasalmen uusi silta "Honkahimmeli"

Kymijoki

  Tähtiniemen silta - Keskikosken itäinen silta - Keskikosken läntinen silta 

Vantaan vesistö

 Myllykosken museosilta

Vuoksen vesistö

Saimaa

Saimaan silta

Vuoksi

 Mansikkakosken silta - Mansikkalan silta

Merenrannikko ja saaristo

Suomenlahti

Norssalmen tiesilta - Norssalmen rautatiesilta - Lapinlahden silta - Lauttasaaren silta - Vårnäsin silta

Saaristomeri

 Atun silta - Kirjalansalmen silta - Hessundin silta -Sattmarkin silta  - Norrströmmenin silta - Wattkastin silta